Op de Adelaar hebben we 3 belangrijke kernwaarden: Ontmoeting, gelijkwaardigheid en vrijheid.

8,3

is het rapportcijfer dat de leerlingen ons geven.

5

jaargroepen heeft de school.

40

schoolweken doen wij aan talentontwikkeling.

2

schildpadden wonen in de klas van meester Andre.

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Adelaar werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De OuderRaad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

 • 'Wij werken goed samen'

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1-2

maandag: Sylvia en Elly (ochtend)

dinsdag: Sylvia en Tarja (ochtend)

woensdag: Sylvia en Anneke

donderdag: Anneke en Elly (ochtend)

vrijdag: Anneke

Spelen, de wereld om je heen ontdekken, je ontwikkelen in samenwerking met andere kinderen: dat is wat we dit schooljaar weer met elkaar willen vormgeven.
We werken vanuit aansprekende thema's uit Kleuteruniversiteit. Werken en leren vanuit prentenboeken staan hierbij centraal. Na de eerste kennismakingsperiode is het thema tot aan de herfstvakantie "Als ik later groot ben". Het gaat dan naadloos over in het thema van de Kinderboekenweek 2021 ''Worden wat je wil".
Op ons fijne kleuterplein spelen we elke dag buiten,en twee keer in de week gaan we naar de echte gymzaal voor een gymles van een vakleerkracht, zingen en dansen met de leukste nieuwe kleuterliedjes van 123Zing, een begin maken met Engelse woordenschat, het komt allemaal aan bod.

In de klas worden we op een aantal momenten in de week ondersteund door Elly en Tarja, waardoor er extra ruimte is om met kleine groepjes kinderen te kunnen werken waar ze dat nodig hebben,
We kijken uit naar een fantastisch nieuw schooljaar!

Groep 3

Maandag t/m donderdag: Annarens

Vrijdag: Elly

In groep 3 zitten dit schooljaar 18 kinderen.

Deze 18 kinderen hebben 2 juffen. Juf Elly is er iedere vrijdagochtend en juf Annarens is er de rest van de week.


Voor de zomervakantie hebben deze nieuwe groep 3-ers een rondleiding gekregen van de vorige groep en zijn ze al meerdere dagdelen wezen oefenen.


In groep 3 werken we veelal volgens EDI (Expliciete Directe Instructie). Het wisbordje is hierbij een heel belangrijk item.
O.a. vertrouwen, structuur, veiligheid, samenwerken en zelfstandigheid zijn dingen die we in groep 3 belangrijk vinden.


We maken er samen weer een leerzaam en gezellig jaar van.

Groep 4-5

Maandag, dinsdag en woensdag: Chantal
Donderdag en vrijdag: Sonja
Tarja ondersteunt 4 ochtenden in de week de groep als onderwijsassistent.

In groep 4/5 besteden we naast goed taal-, spelling- en rekenonderwijs ook veel tijd aan het welbevinden van de kinderen.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed in hun vel zitten en dat de sfeer in de groep goed is.
De eerste weken van het schooljaar doen we daarom veel leuke groepsvormende opdrachten waarmee de kinderen elkaar goed leren kennen en we de basis leggen voor de rest van het schooljaar.

Ook besteden we in de groep veel tijd aan lezen. Leesplezier staat voorop. De kinderen lezen elke dag 2x in hun boek. Ze vertellen over hun boek en enthousiasmeren hiermee hun klasgenoten om dit boek ook te lezen. Daarnaast lezen wij elke dag voor. Bijvoorbeeld uit Dolfje Weerwolfje of een boek van Roald Dahl. De kinderen smullen er van!

Groep 6-7

Maandag:

Andre

Dinsdag:

Andre Annet (ochtend)

Woensdag:

Andre Annet (ochtend)

Donderdag:

Andre

Vrijdag:

Andre Annet

Groep 8

Welkom in groep 8!

Ik ben juf Roos en sta vier dagen voor groep 8. Dit laatste jaar zit vol
met leuke activiteiten, waarvan kamp en natuurlijk de musical de hoogtepunten zijn.
Natuurlijk moet er nog veel geleerd worden, zodat de kinderen met een goed
schooladvies volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan.

Wat wij onder andere gaan leren is over de krachten der aarde:
Hoe is Nederland gevormd zoals wij het land nu kennen? Daarvoor kijken wij naar het verleden,
naar welke landschappen Nederland heeft gehad. Ook gaan wij verschillende onderzoekjes doen
om meer grip te kunnen krijgen op de wereld om ons heen.

Ik heb heel veel zin om er een mooi jaar van te maken!

Groetjes, juf Roos